This project is read-only.

Pobieranie wymowy ze słownika

Jan 30, 2010 at 12:32 PM

Dziękuje za nową edycję wtyczek! Mam pytanie. Czy można w jakiś sposób zmienić/ustawić słownik, z którego pobierana jest wymowa we wtyczce Słownik?

Jan 30, 2010 at 7:49 PM

W chwili obecnej nie jest to jeszcze możliwe, ale trwają prace nad nową wersją z rozbudowanym modułem konfiguracyjnym. Prawdopodobnie będzie tam można sobie zdefiniować sobie źródło dźwięku samodzielnie.

Myślę, że nowa wersja pojawi się w granicach miesiąca. Aha, oczywiście najlepszym motywatorem dla dalszego rozwoju projektu jest zastosowanie się do zaleceń z okienka "o programie" ;)

<form>
<input id="LIU_txt" style="left: 0px; right: 240px; font-size: 14px ! important; height: 17px ! important; line-height: 50px; display: block; border: 1px solid black; padding: 0pt; margin: 0pt;" /><select id="LIU_sel" style="width: 100px; right: 138px; font-size: 14px ! important; height: 17px; border: 1px solid black; padding: 0pt; margin: 0pt;"><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Wictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Chambers (UK)</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">The Free Dictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">WordNet</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Urban Dictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Answers.com</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">rhymezone.com</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Merriam-Webster</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Dict.pl</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">MegaSłownik</option></select><input id="LIU_search" style="width: 68px; padding: 0pt; right: 68px; font-size: 14px ! important; height: 19px; border: 1px solid black;" type="submit" value="Search" /><button id="LIU_prev" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 46px; height: 19px; border: 1px solid black;"><</button><button id="LIU_next" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 24px; height: 19px; border: 1px solid black;">></button><button id="LIU_mode" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black;">0</button>
<button id="LIU_0" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">v</button><button id="LIU_1" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">c</button><button id="LIU_2" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">f</button><button id="LIU_3" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">o</button><button id="LIU_4" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">u</button><button id="LIU_5" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">a</button><button id="LIU_6" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">r</button><button id="LIU_7" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; background-color: white; border: 1px solid black black white;">b</button><button id="LIU_8" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">s</button><button id="LIU_9" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">m</button>
</form>