This project is read-only.

Hyperlinks

Apr 19, 2010 at 6:37 PM
Edited Apr 20, 2010 at 4:33 PM

Czy istnieje techniczna możliwość (czy to jest realne), żeby w jednostce stworzyć hiperłącze, którego kliknięcie spowoduje przejście do innej jednostki? Stare SM miało taką funkcjonalność.