This project is read-only.

Styles and classes.

Apr 19, 2010 at 6:18 PM

Wtyczka "Style" to bardzo dobry pomysł,  ale definiowanie stylu wewnątrz pliku jednostki komplikuje sprawę w sytuacji, gdyby chciało się zmienić coś w definicji danego stylu w późniejszym czasie. Poza tym przenoszenie bazy pomiędzy urządzeniami o różnej rodzielczości (np. pomiędzy PC i PDA) byłoby bardzo pracochłonne ze względu na konieczność zmiany stylów we wszystkich plikach jednostek. W związku z tym mam dwa pytania.

1. Czy zastanawialiście się nad możliwością wykorzystania zewnętrznego arkusza stylów, czyli nad takim klasycznym rozwiązaniem jakie stosuje się przy budowie stron internetowych (index.html = treść strony z podłączonym arkuszem stylów, a style.css = formatowanie treści w index.html). Czy myślicie, że istnieje w ogóle techniczna możliwość wykorzystania takiego mechanimzmu w  SM UX? Ręcznie wstawiona komenda <?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?> do pliku jednostki jest usuwana przez program. Ale może istnieje jakieś obejście tego problemu?

2. Analizując pliki komercyjnych baz danych natrafiłem na taki kod: <td class="ang">eating out in London</td>, <td class="pol">stołowanie się na mieście w Londynie</td>. Gdzie mogą być zdefiniowane te klasy?