This project is read-only.

Wyłączanie losowego tła w bazach SM UX?

Mar 5, 2010 at 1:28 PM
Edited Mar 5, 2010 at 1:29 PM

Czy istnieje możliwość wylaczenia lub podmiany zmieniających się losowo obrazkow tla na przykład w takich bazach jak "Angielski No Problem"?

Mar 5, 2010 at 11:31 PM

Jeżeli w katalogu z kursem X zrobisz sobie podkatalog X\override\fills i umieścisz w nim pliki jpg nazwane wg schematu:
00001.jpg

00002.jpg

00003.jpg

00004.jpg

 ...

to program będzie wybierał jako tło Twoje grafiki
Powyższy sposób zadziała dla tła całego programu, rozumiem, że o to chodziło?

<form>
<input id="LIU_txt" style="left: 0px; right: 240px; font-size: 14px ! important; height: 17px ! important; line-height: 50px; display: block; border: 1px solid black; padding: 0pt; margin: 0pt;" /><select id="LIU_sel" style="width: 100px; right: 138px; font-size: 14px ! important; height: 17px; border: 1px solid black; padding: 0pt; margin: 0pt;"><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Wictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Chambers (UK)</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">The Free Dictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">WordNet</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Urban Dictionary</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Answers.com</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">rhymezone.com</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Merriam-Webster</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">Dict.pl</option><option style="width: 30%; height: 19px; border: 0pt none;">MegaSłownik</option></select><input id="LIU_search" style="width: 68px; padding: 0pt; right: 68px; font-size: 14px ! important; height: 19px; border: 1px solid black;" type="submit" value="Search" /><button id="LIU_prev" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 46px; height: 19px; border: 1px solid black;"><</button><button id="LIU_next" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 24px; height: 19px; border: 1px solid black;">></button><button id="LIU_mode" style="width: 20px; padding: 0pt; right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black;">0</button>
<button id="LIU_0" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">v</button><button id="LIU_1" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; background-color: white; border: 1px solid black black white;">c</button><button id="LIU_2" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">f</button><button id="LIU_3" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">o</button><button id="LIU_4" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">u</button><button id="LIU_5" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">a</button><button id="LIU_6" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">r</button><button id="LIU_7" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">b</button><button id="LIU_8" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">s</button><button id="LIU_9" style="width: 20px; padding: 0pt; margin-right: 2px; height: 19px; border: 1px solid black; background-color: #dddddd;">m</button>
</form>
Mar 30, 2010 at 7:53 PM

Informacja o tym jak zmieniać sobie tła dla całego programu też się przyda, więc dzięki, ale chodziło mi o tła dla okna kursu. Na przykład w kursach angielskiego są to wąskie a wysokie obrazy przedstawiające najczęściej twarze osób lub rzadziej jakieś obiekty. Zmieniają się losowo dla każdej jednostki.

Apr 2, 2010 at 2:35 AM

Sprawa mi się wyjaśniła, więc żeby zamknąć wątek napiszę do czego doszedłem. Trzeba wypakować wszystkie pliki jednostek (item00XXX) z paczki course.smpak i w zależności od potrzeb przeedytować odpowiednio tę linię kodu <gfx-2 id="150" group-id="5" shuffle="true" />.