This project is read-only.

How to create new templates in SM UX?

Mar 5, 2010 at 1:24 PM
Edited Mar 5, 2010 at 1:27 PM

Czy istnieje jakaś "oficjalna lub nieoficjalna" możliwość utowrzenia całkowicie nowego szablonu. Mam na myśli szablonu z własnym tłem i z własnym układem i wielkościami bloków. Chciałbym na przykład, żeby blok pytania był po lewje stronie a blok odpowiedzi po prawej, a nie jak w standardowych szablonach jedno nad drugim.

Mar 5, 2010 at 11:37 PM

Najłatwiej wykonać to w następujący sposób:

1. Uruchom SM z wtyczkami i przejdź do swojej bazy danych

2. Wybierz opcję diagnostyczną: Wtyczki\Diagnostyka\Przeglądaj zawartość SmPack'a

3. Popatrz sobie na pliki w podkatalogach template0000X

4. Wybierając plik i naciskając ok spowodujesz, że plik ten zostanie wypakowany do podkatalogu Twojego kursu. Wyekstraktuj w ten sposób wszystkie pliki z ostatniego katalogu 'template' (z najwyższym numerem)

5. Skopiuj te pliki do katalogu z nowym numerem, o 1 większym

6. Template to plik XML - możesz go sobie wyedytować dostosowując szablon do swoich potrzeb